(1)
Damin, Z. A.; Mohamed, A. M. KEMAMPANAN SEKURITI MAKANAN DALAM ERA PERINDUSTRIAN: PENGAJARAN DARIPADA MALAYSIA. jts 2015, 7.