[1]
Wee, S.T. and Mat Radzuan, I.S. 2010. Sikap Masyarakat Terhadap Program Kitar Semula: Kajian Kes Di Daerah Batu Pahat, Johor. Journal of Techno Social. 2, 1 (Apr. 2010).