[1]
Zakaria, H., Arifin, K., Ahmad, S., Aiyub, K. and Fisal, Z. 2010. Pengurusan Fasiliti Dalam Penyelenggaraan Bangunan:Amalan Kualiti, Keselamatan dan Kesihatan. Journal of Techno-Social. 2, 1 (Apr. 2010).