[1]
Musa, M. and Esa, A. 2009. Tahap Penguasaan Kemahiran Generik Dalam Kalangan Pelajar Tahun Akhir Diploma Kejuruteraan Elektrik Serta Pendidikan, UTHM. Journal of Techno-Social. 1, 1 (Apr. 2009).