[1]
Buyung, M.R. and Shafii, H. 2018. PEMBINAAN KOLEJ KEDIAMAN LESTARI: KESELESAAN PENGHUNI MENGIKUT JANTINA TERHADAP KEMUDAHAN BILIK PENGINAPAN KOLEJ KEDIAMAN DI UNIVERSITI AWAM. Journal of Techno Social. 9, 2 (Mar. 2018).