[1]
Mohamed Sunar, M.S. and Shaari, A.J. 2018. KESAN INTERAKSI PENDEKATAN PEMBELAJARAN DAN FAKTOR JANTINA PELAJAR KE ATAS PENCAPAIAN SUBJEK KIMIA MELALUI KAEDAH PBL via FACEBOOK. Journal of Techno-Social. 9, 2 (Mar. 2018).