[1]
Mohd Khalid, H. and Noor, Z. 2012. ANJAKAN PARADIGMA ASNAF PENERIMA ZAKAT MELALUI KEFAHAMAN TERHADAP KONSEP PENYUBURAN SECARA IMPLISIT. Journal of Techno-Social. 4, 2 (Oct. 2012).