[1]
Abdul Karim, M.S., Esa, P.M.D.H.A. and Mohamad Suhaimy, P.M.D.K.A. 2013. KEBERKESANAN PERISIAN MULTIMEDIA INTERAKTIF KOKURIKULUM MELALUI TEORI KECERDASAN PELBAGAI DALAM AKTIVITI UNIT BERUNIFORM. Journal of Techno-Social. 5, 2 (Dec. 2013).