[1]
Borham, A.S. and Mahamood, S.M. 2013. WAKAF KORPORAT JOHOR CORPORATION DAN SUMBANGANNYA DALAM MEMENUHI TANGGUNGJAWAB SOSIAL ISLAM DI MALAYSIA: SATU TINJAUAN. Journal of Techno Social. 5, 2 (Nov. 2013).