[1]
Bakar, A.-A., Idris, M. and Munusamy, G. 2016. KAJIAN PERSEPSI GENERASI Y TERHADAP KETUA: KAJIAN KE ATAS KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL DI KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT (KPWKM) DAN AGENSI. Journal of Techno-Social. 8, 1 (Jun. 2016).