[1]
Rafsanjani Zainal, Saliah Selamat, Muhaymin Hakim Abdullah, Khairunesa Isa, Mohd Zulfadli Rozali and Halif Md Saleh 2022. Pendekatan Humanisme dalam Kalangan Guru bagi Meningkatkan Penyertaan Murid Orang Asli: Humanism Approach Among Teachers To Increase Indigenious Students Participation. Journal of Techno-Social. 14, 2 (Dec. 2022), 64–73.