[1]
Hanapi, M.S. and Hamat, Z. 2015. KOS PENANAMAN (KP) DAN KOS SARA HIDUP (KSH) DALAM PERAKAUNAN ZAKAT PADI DI MALAYSIA. Journal of Techno-Social. 7, 1 (Feb. 2015).