[1]
Kee Mohd Yussof, K. and Johari, H. 2014. PENDEKATAN PENGURUSAN KONFLIK DAN HUBUNGANNYA DENGAN AMALAN INTEREST BASED BARGAINING (IBB): KAJIAN KE ATAS PEMIMPIN KESATUAN SEKERJA SEKTOR PERINDUSTRIAN DI SABAH. Journal of Techno Social. 6, 2 (Aug. 2014).