[1]
Ishak, M.S. 2014. PEMODELAN PENERIMAGUNAAN MAKLUMAT BERKAITAN ISLAM DI INTERNET: PENGAPLIKASIAN MODEL PENERIMAAN TEKNOLOGI (TAM). Journal of Techno-Social. 6, 2 (Aug. 2014).